Monitoren van IBD in de dagelijkse praktijk

Inleiding:
De incidentie van inflammatoire darmziekten (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, is de laatste decennia fors toegenomen, zowel in de westerse wereld als daarbuiten. Betere behandelstrategieën en de intrede van nieuwe medicatie zoals TNFα-remmers hebben de kwaliteit van leven van patiënten met IBD verbeterd. Het laatste decennium heeft een geleidelijke verschuiving in behandeldoelen plaatsgevonden. Een overwegend symptoom gerichte behandeling heeft plaats gemaakt voor een behandeling die primair gericht is op het onderdrukken van de macroscopische inflammatie met als het doel het voorkomen van complicaties, minder operaties en hiermee het verbeteren van de lange termijn prognose. Om deze behandeldoelen te kunnen bereiken is adequate monitoring van de ziekteactiviteit noodzakelijk. Naast de ileocoloscopie, die vele nadelen kent zoals de noodzaak van voorbereiding, een invasief onderzoek is en hoge kosten met zich meebrengt, zijn er meerdere niet-invasieve biomarkers beschikbaar. In de dagelijkse praktijk worden vooral CRP en fecaal calprotectine gebruikt als surrogaat marker voor ziekte activiteit, maar beide markers hebben ook hun beperkingen. “Therapeutic drug monitoring” kan daarnaast helpen om een ingezette behandeling te optimaliseren. Deze e-learning geeft inzicht in hoe u op een state of the art manier de IBD-patiënten in uw dagelijkse praktijk kan monitoren en opvolgen. 

 

Leerdoelen:
Na deze e-learning

  • Weet u hoe u volgens de nieuwste inzichten de ziekteactiviteit bij IBD-patiënten monitort en de behandeling optimaliseert
  • Weet u wanneer een endoscopie het best kan worden ingezet om een behandel beslissing te ondersteunen
  • Kent u de waarde van de biomarkers CRP en fecaal calprotectine
  • Weet u op welke manier u “therapeutic drug monitoring” kunt inzetten in de praktijk
  • Weet u wanneer en bij welke IBD-patiënt surveillance naar darmkanker geïndiceerd is

 

Werkwijze
De e-learning vangt aan met de training die bestaat uit twee casus met vragen. Wanneer u deze hebt afgerond sluit u de e-learning af met een eindtoets.
Om accreditatie te kunnen aanvragen dient u minimaal 75% van de vragen goed te beantwoorden. Wanneer u een lagere score hebt kunt u de eindtoets nog twee keer herkansen.
U kunt de e-learning pauzeren en vervolgen waar u hebt gepauzeerd.

IN PROGRESS
Average score: 0%
Progress: 0%